สำรวจความคิดเห็นจากนักเรียน นักศึกษา ณ สยามสแควร์ - การศึกษาไทยตอนนี้รุ่งหรือร่วง ? เพราะอะไร? - สามารถพัฒนาได้หรือไม่ ? อย่างไร ? - อยากฝากอะไรบอกผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องบ้าง ? การสำรวจนี้สะท้อนมุมมองของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เมื่อวันเวลาผ่านไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆด้านรวมไปถึงด้านการศึกษา ซึ่งช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น มาอัพเดตเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ที่งาน EdTeX 2018 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-18.00 น.

Comments are closed.