เมื่อเหล่าบรรดาอาจารย์และครูผู้สอน ได้รับชมทัศนคติจากผู้เรียนจากหลากหลายมุมมอง คราวนี้เราจะพาทุกท่านไปรับฟังความคิดเห็นของผู้สอนบ้าง ว่าแต่ละท่านจะมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างไร

  • หลังจากที่ได้ชมวีดีโอตอนที่ 1 แล้ว คุณครู/อาจารย์ มีความคิดเห็นอย่างไร ?
  • คุณครู / อาจารย์ มีความคิดเห็นอย่างไร กับการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการสอน ?
  • คุณครู / อาจารย์ นำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการเรียนการสอนบ้าง ?
  • พูดอะไรกับ "ผู้เรียน" หน่อย

ขอขอบพระคุณคุณครูและอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ร่วมแสดงความคิดเห็น และทำให้วีดีโอนี้สมบูรณ์แบบครับ

มาอัพเดตเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ที่งาน EdTeX 2018 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-18.00 น.

Comments are closed.