งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา

Thailand Education Technology Expo 2021

27-29 ตุลาคม 2564 ณ ไบเทค กรุงเทพ

EdTex-Banner_New_Date-01

พบกับ! งานนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการศึกษาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่คราวนี้เราจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการในการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะตอบโจทย์กับการศึกษาในยุคใหม่ ภายใต้คอนเซ็ป 

NOW : การรวบรวมเทคนิคการเรียน-การสอน ในปัจจุบันที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น

FUTURE : เทรนด์การเรียนการสอนในอนาคต และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในแวดวงการศึกษามากขึ้น

INSPIRATION : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนให้กับครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน และผู้สนใจในการทำธุรกิจด้านการศึกษา

โดยทั้งหมดจะนำเสนอในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ รวมถึงเวทีสัมมนา ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารการศึกษา ตอบโจทย์ทุกคอนเซ็ป

Smart Classroom

Smart Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เช่น Smart Board, VR & AR, 3D Printing, Education IT Device, Robotic, Games, Tablet, Classroom Innovation Equipment and related

Smart_Classroom
Smart_System

Smart System

Smart System หรือโซนระบบอัจฉริยะทางการศึกษา ประกอบด้วย Evaluate system, Cloud Database server, Learning analytic system, Management system, Broadcast system and related.

Smart Learning & Technology

Smart Learning & Technology หรือการเรียนรู้ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย IoT, Website, Application, E-Book, Online Courses,  Visual & Audio Equipment, Start-up and related.

Smart_Learning_Technology
Smart_Office

Smart Office

Smart Office หรือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้การทำงาน ประกอบด้วย Training center, Online Training Course, Office Software & Hardware, Co-Working space, Business-Tech and related.

Smart MICE

Smart MICE หรือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการ ประกอบด้วย Registration. Online booking & Ticket pass, Business Matching program, Live Streaming and related.

Smart_MICE

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน

จองบูธได้แล้ววันนี้
NEO_Logo-01

ข้อมูลติดต่อ

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO)

5th Floor CW Tower, No. 90 Ratchadapisek Road., Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel: +66-22034205-7

Email: edtex@nccexhibition.com

Website: www.edtex-expo.com

Supporter

Logo-01

This email has been sent to you, because you are a customer or subscriber of Thailand Education Technology Expo. If you would not like to get further information you can Unsubscribe